Bảng màu sơn

BẢNG MÀU SƠN VĨNH TƯỜNG THAM KHẢO

Lưu ý:
•  Do độ phân giải giữa các màn hình điện thoại di động, máy tính khác nhau nên bảng màu Online sẽ sai lệch 5% so với thực tế.
•  Hãng sơn khuyến khích khách hàng cung cấp thông tin đầy đủ về công trình dự án, để được nhận bảng màu sơn Vĩnh Tường nhằm lựa chọn màu sắc chính xác nhất.

Để phóng to màu:
1. Máy tính: Rê chuột vào màu ưu thích
2. Điện thoại, máy tính bảng: Bấm chọn vào màu sắc ưu thích.

 

Chọn để xem bảng màu theo dòng sơn tương ứng

BẢNG MÀU CHUNG ALKYD + EPOXY + 1K + 2K
BẢNG MÀU SƠN CHỐNG CHÁY
BẢNG MÀU SƠN NỀN BÊ TÔNG
172
BLUE GREY
305
OLIVER GREEN
713
MARINA
LEAF BUFF
125
SILVER GREY
404
VIVIT
CC45
TRẮNG MỜ
CC60
TRẮNG MỜ
CC90
TRẮNG MỜ
CC120
TRẮNG MỜ
CC150
TRẮNG MỜ
EXN002
DARK EMERALD
EXN001
LAW GREEN

Nguyễn Văn Toản Q. Bình Thạnh, TP. HCM đã mua sản phẩm

SƠN 1K ACRYLIC

Bảng màu sơn
Bảng màu sơn

TÍNH SỐ LƯỢNG SƠN CẦN THIẾT

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Đơn vị: m

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết: