Sản phẩm

SƠN DẦU ALKYD

Liên hệ

Lượt xem: 551

SƠN EPOXY 2 THÀNH PHẦN

Liên hệ

Lượt xem: 779

SƠN 1TP ĐA NĂNG

Liên hệ

Lượt xem: 1023

SƠN 2K ACRYLIC POLYOL

Liên hệ

Lượt xem: 874

SƠN 1K ACRYLIC

Liên hệ

Lượt xem: 778

Nguyễn Văn Toản Q. Bình Thạnh, TP. HCM đã mua sản phẩm

SƠN 1K ACRYLIC

SƠN VĨNH TƯỜNG
SƠN VĨNH TƯỜNG

TÍNH SỐ LƯỢNG SƠN CẦN THIẾT

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Đơn vị: m

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết: